BHP Consulting

BHP Consulting czuwa nad bezpieczeństwem pracodawców i pracowników. Rozpoczynaliśmy od szkoleń z zakresu BHP. Świadczymy usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wspieramy Klientów w kwestiach, m. in. : przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP, pełnienia zadań służby BHP, konsultacji w kwestii zagadnień BHP, sporządzania dokumentacji związanej z BHP.

Szczegóły strony https://sklep.pogotowiebhp.com.pl: